Aztekerna

Den aztekiska kulturen är en av de många förhistoriska kulturer som levde i dagens Mexiko. Huvudstaden i det aztekiska imperiet var Tenochtitlan. Enligt legenden hade aztekerna genom guden Huitzilopochtli fått veta att de skulle söka efter en plats där en örn äter en orm ovanpå en nopal, en slags kaktus, och att de där skulle grunda sin stad. De såg detta tecken vid sjön Texcoco, och tecknet figurerar än idag som emblem på Mexikos flagga. Tenochtitlan var en konstgjord stad i den bemärkelsen att hela staden konstruerades på en gång och efter en särskild plan. Den var därför en mycket symmetrisk stad. Tillsammans med städerna Texcoco och Tlacopan utgjorde Tenochtitlan grunden för det aztekiska imperiet.

Aztekerna utökade kontinuerligt sitt imperium genom krigföring med omkringliggande samhällen. De erövrade städerna betalade en tribut till huvudstaden Tenochtitlan, och detta var en av anledningarna till att krigföring hade en så stor roll i det aztekiska samhället. Den andra anledningen var att man genom krig samlade in fångar som användes som människooffer i religiösa ritualer. Genom expansionen av imperiet berikades aztekernas kultur och religion genom att de adopterade gudar och andra aspekter från de erövrade samhällena.

När det kom till den sociala hierarkin kan Tenochtitlan sägas passera gränsen från ett förhistoriskt samhälle till ett modernt samhälle. Tenochtitlan var den första staden där ens ställning i samhället baserades på vad man lyckades med i livet, och inte vilka ens föräldrar var. Hierarkin var tydlig, med en adelsklass (pilli), en guvernör i varje stad (tlatoani), en kejsare (hueytlatoani), en medelklass (macehualli) och kvasislavar (renteros). Varje tlatoani valdes för sin retoriska förmåga, och de med ämbeten i adelsklassen valdes utifrån sina förmågor. Det var således möjligt att klättra från en samhällsklass till en annan, precis som man kunde sjunka till slavstatus genom att till exempel begå ett brott eller försätta sig i ekonomisk skuld.Aztekerna 2

Aztekerna har haft stort inflytande på dagens samhälle i Mexiko. Till exempel talas nahuatl, aztekernas språk, fortfarande av ungefär 1,5 miljoner människor. Mexiko City, Mexikos huvudstad, byggdes över ruinerna av Tenochtitlan, och många av de naturliga landmärken som finns i staden har kvar sina namn på nahuatl. Detsamma gäller för många rätter i det mexikanska köket, som baseras på råvaror och kryddor som användes i den aztekiska maten. Idag finns många av de förhistoriska sydamerikanska kulturerna dessutom i populärkulturen utanför Mexiko, som mayafolkets kalender i filmen 2012.