La Malinche

La Malinche, som på sitt modersmål nahuatl hette Malinalli, var en kvinna från Nahuafolket, ett indianfolk som levde runt den Mexikanska golfen. Malinalli, eller Marina som hon senare skulle komma att kallas av spanjorerna efter att hon döpts, talade både sitt modersmål nahuatl och maya, och när spanjorerna i början av 1500-talet påbörjade sin erövring av den sydamerikanska kontinenten insåg conquistadoren Hernán Cortés hennes värde som tolk, och behöll henne vid sin sida. Cortés expedition till Sydamerika skulle leda till det aztekiska rikets fall, och till att stora delar av dagens Mexiko tillföll den spanska kungen.

Genom Malinalli kunde Cortés ta den första språkliga kontakten mellan azteker och spanjorer. Malinalli tolkade från nahuatl till maya, och en spansk präst som varit i fångenskap hos mayafolket under flera år, tolkade från maya till spanska. Malinalli lärde sig dock spanska fort, och kunde snart sköta tolkningen på egen hand. Malinalli höll sig konstant vid Cortés sida, och aztekera avbildade dem alltid tillsammans. Vissa folkslag kallade dem till och med vid ett gemensamt namn, Malintzin. Malinalli, eller Marina, blev med tiden även Cortés älskarinna, och födde hans första son, Martín. Martín Cortés anses vara den första mestizon, det vill säga en person med ursprung både från Europa och ursprungsbefolkningen.Cortez_&_La_Malinche

Enligt de beskrivningar av den spanska erövringen som finns kvar upptäckte Marina att ursprungsbefolkningen i Cholula planerade att alliera sig med den aztekiske ledaren Moctezuma för att förgöra den spanska armén. Marina varnade Cortés, och agerade till och med dubbelagent för att hjälpa Cortés att vända deras plan till hans fördel, och slakta Cholulainvånarna.

Namnet La Malinche är sannolikt en förspanskning av namnet Malintzin. Malinche har i dagens mexikanska samhälle blivit en stark symbolisk figur. Exakt vad hon symboliserar har förändrats med tidens politiska ideal. Vissa ser henne fortfarande som en förräderska, medan andra ser henne som en symbolisk moder för hela det mexikanska folket. Åter andra menar att hon är ett offer, fångad mellan två kulturer och tvingad att göra svåra val. Den faktiska historiska personen har blandats med legender, och La Malinche har återskapats i drama, teater, film, tv och böcker hundratals gånger.