Octavio Paz

Octavio Paz är en Nobelpristagare och en av Mexikos främsta författare. Nobelpriset mottog han 1990, med en motivering från Akademien som löd: ”För en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet.” På grund av Paz’ politiska ståndpunkt blev dock inte hans före detta jämlikar, Mexikos intellektuella, överförtjusta över utmärkelsen. Förutom att Paz inte höll med dem om Mexikos politik, hade han dessutom vistats utomlands en längre period vid tiden för utmärkelsen, vilket bidrog till att Paz’ före detta kollegers reaktion inte var översvallande. Detta berörde dock inte Paz själv nämnvärt; han menade att lyriken alltid hade varit det viktigaste i hans liv.Octavio_Paz_-_1988_Malmö

Paz föddes 1914 i Mexiko City, mitt under den mexikanska revolutionen. Han far var en advokat och politiker som arbetade med att företräda den amerikanska ursprungsbefolkningens intressen. Paz följde ursprungligen i faders fotspår, och började utbilda sig i juridik. Han avbröt dock sina studier för att ägna sig åt sitt författande. Han debuterade som poet 1933, bara 19 år gammal, då hans texter publicerades i tidskriften Taller. Vid den här tiden hämtade Paz många influenser från den europeiska surrealismen, något som märks tydligt i hans första diktsamling, A la orilla del mundo från 1942 (Vid världens strand på svenska).

Efter att ha åkt till USA med pengar han fått från ett stipendium, reste han därifrån till Paris, där han arbetade som diplomat. Parisvistelsen skulle bli betydelsefull för Paz, som lärde känna flera nya författarvänner, vänner som inspirerade honom i hans skrivande. Han skrev flera diktsamlingar under sin tid som diplomat, där politik och poesi blandas. Paz fortsatte resa runt världen, nu i rollen som mexikansk ambassadör. Bland annat bodde han i Schweiz, Japan och Indien, och hans poesi förändrades och tog intryck av länderna han vistades i.

Efter Tlatelolcomassakern 1968, då mellan 30 och 300 studenter sköts till döds, sade dock Paz upp sig från posten som ambassadör, i protest mot regeringens handlingar. Han återvände så småningom till sitt hemland för att uttrycka sina protester på hemmaplan.

Fler av Paz’ verk har översatts till svenska genom åren. Några av dem är Ensamhetens labyrint från 1984, Örn eller sol? från 1991 och Den våldsamma årstiden från 1960. Om du skulle vilja lyssna på några av Paz’ äldre böcker som ljudböcker, kan det hända att de endast finns i cd-format. I så fall behöver du också batterier för att driva en portabel cd-spelare. Du hittar AAA-batterier och andra batterier på Energizer.se.

Taggar × × × ×